• U.P. Kids

    • Non-Profit
    57 Huron Street
    Houghton, MI 49931
    (906) 482-0520
    (906) 482-0584 (fax)